คลิกบนแผนที่เพื่อเปลี่ยนรูปทรงของจังหวัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ
โดยขนาดวงกลมแทนพื้นที่จังหวัด และรูปหกเหลี่ยมมีขนาดคงที่
เพื่อแสดงให้เห็นทุกจังหวัดเท่า ๆ กัน
(สร้างแผนที่ประเทศไทยหกเหลี่ยมด้วยตัวเองได้ที่นี่)
สร้างสรรค์โดย