คุณอยู่ตรงไหน?
ใน Political Spectrum
CAPITALISM ทุนนิยม
SOCIALISM สังคมนิยม
LIBERAL เสรีนิยม
CONSERVATIVE อนุรักษ์นิยม
กดเลือกตำแหน่งในช่องข้างบนที่ตรงกับความคิดทางการเมืองของคุณมากที่สุด


รูปแบบและข้อมูลจากช่วง พรรคนี้อยู่ตรงไหน? ในรายการ พรรคนี้เป็นไงบ้าง? โดย FAROSE
โค้ดทั้งหมดอยู่ใน GitHub