เลขท้าย 2 ตัว

ย้อนหลัง 20 ปี

(480 งวด จนถึง 1 ต.ค. 2563)

ขนาดสี่เหลี่ยมแทนจำนวนครั้งที่ออก
ดูเป็นคู่
ดูตามหลักสิบ
ดูตามหลักหน่วย